— PROFESIONÁLNY AUTORIZOVANÝ PRÁVNY REALITNÝ SERVIS PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTÍ—

 

Ponúkam Vám služby:

• sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (byty, domy, pozemky, polyfunkčné

objekty, kancelárske priestory, obchodné priestory....).

• autorizované kúpne zmluvy, vyhotovenie kúpno-predajných zmlúv, zmlúv na prenájom nehnuteľností,

návrhov na vklad na katastrálne úrady..... .

• komplexné administratívno realitné služby a zabezpečenie právneho servisu spojeného s

prevodom nehnuteľností (pre klientov realitnej kancelárie zadarmo)

• administratívne služby pri prevode členských práv k družstevným bytom

• zabezpečenie listov vlastníctva a snímkov z katastrálnej mapy

• zabezpečenie vyhotovenia znaleckých posudkov na nehnuteľnosti

• zabezpečenie geometrických plánov, vytýčenie hraníc pozemku

• úschova kúpnej ceny prostredníctvom našej advokátskej kancelárie

• hypotekárny servis, súčinnosť v spolupráci so stavebnými sporiteľňami a bankovými inštitúciami

súčinnosť v spolupráci pri príjimaní hypotekárneho úveru

• video prezentácia

• 3D virtualne priehliadky 

• profesionálne fotografie pri prezentáciach nehnuteľností 

• ocenenie nehnuteľností pre dedičské konanie

• cenová analýza

• profesionálne pôdorysy/nákresy ponúkaných nehnuteľností

• homestaging, príprava nehnuteľnosti na predaj